Tiga marhalah jaraknya dari Naisabur ketika mereka menyambut lelaki dari Bukhara itu. “Pergilah kepada lelaki shalih itu dan simaklah pelajaran darinya!” Akan tetapi fitnah tak mau diam sebelum ia menunjukkan taringnya di antara gigi para pendusta …

Tiga marhalah jaraknya dari Naisabur ketika mereka menyambut lelaki dari Bukhara itu. “Pergilah kepada lelaki shalih itu dan simaklah pelajaran darinya!” Akan tetapi fitnah tak mau diam sebelum ia menunjukkan taringnya di antara gigi para pendusta …

Bandung, 18 Agustus 2011

–Hendra Wibawa Ibn Tato Wangsa Widjaja–