Aku membaca riwayat tangis para khalifah yang berjalan di atas dunia. Pedang-pedang mereka serupa kunci yang membuka pintu-pintu dunia di bawah mata hati yang tak henti mencandrakan akhirat. Kini kutahu, masa depan bukanlah dunia yang kubangun, melainkan akhirat selepas kematianku …

Aku membaca riwayat tangis para khalifah yang berjalan di atas dunia. Pedang-pedang mereka serupa kunci yang membuka pintu-pintu dunia di bawah mata hati yang tak henti mencandrakan akhirat. Kini kutahu, masa depan bukanlah dunia yang kubangun, melainkan akhirat selepas kematianku …

Bandung, 11 Oktober 2011

–Hendra Wibawa Ibn Tato Wangsa Widjaja–