Wahai fulan, di ruang gelap manakah kau menyimpan akalmu? Sampai-sampai kau memohon perlindungan dari sesuatu yang tak kau yakini ada …

Wahai fulan, di ruang gelap manakah kau menyimpan akalmu? Sampai-sampai kau memohon perlindungan dari sesuatu yang tak kau yakini ada …

Bandung, 17 Oktober 2011

–Hendra Wibawa Ibn Tato Wangsa Widjaja–

Ummul Walad …

Aku telah mencintaimu
-jauh sebelum kemerdekaanku bertakziah di hari kematianmu …

*Dulu dikenal sebutan ummul walad. Menurut para ulama, ummul walad adalah hamba yang melahirkan anak tuannya, dan ia beroleh kemerdekaan seiring kematian tuannya …

Bandung, 17Oktober 2011

–HENDRA WIBAWA IBN TATO WANGSA WIDJAJA—

Aku membaca riwayat tangis para khalifah yang berjalan di atas dunia. Pedang-pedang mereka serupa kunci yang membuka pintu-pintu dunia di bawah mata hati yang tak henti mencandrakan akhirat. Kini kutahu, masa depan bukanlah dunia yang kubangun, melainkan akhirat selepas kematianku …

Aku membaca riwayat tangis para khalifah yang berjalan di atas dunia. Pedang-pedang mereka serupa kunci yang membuka pintu-pintu dunia di bawah mata hati yang tak henti mencandrakan akhirat. Kini kutahu, masa depan bukanlah dunia yang kubangun, melainkan akhirat selepas kematianku …

Bandung, 11 Oktober 2011

–Hendra Wibawa Ibn Tato Wangsa Widjaja–