Seperti Batu Seperti Hati …

Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman

diterjemahkan dari situs: http://almenhaj.net/makal.php?linkid=736

السؤال: هل صحيح أن الحجر الأسود من حجارة الجنة نزل أبيضاً فسودته خطايا العباد؟

Pertanyaan untuk Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salmanhafizhahullah:

Shahihkah hadits yang menyebutkan bahwa Hajar Aswad itu batu dari surga, turun ke bumi berwarna putih lalu menjadi hitam karena dosa-dosa hamba?

الجواب: نعم ؛ ثبت ذلك في جامع الإمام الترمذي: {نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم} قال ابن العربي المالكي في شرحه الترمذي: ” أنظروا إلى أثر الذنوب على القلوب فإن كان أثرها هكذا على الحجر فما بالكم بأثرها على قلب البشر؟”

فهذا حديث صحيح وثابت وللذنوب أثر عظيم على سائر الحياة ومن يتتبع النصوص يعلم ذلك حتى أن أثرها كان أثرها على الحجر فسودته ، والله أعلم …

Syaikh Masyhur bin Hasan Alu salman hafizhahullah menjawab:

Ya benar, telah tetap hadits itu di dalam Jami’ al-Imam at-Tirmidzi, “Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan lebih putih daripada salju. Kemudian dosa-dosa anak Adam menghitamkannya.”

Berkata Ibnu al-‘Arabi al-Maliki dalam menjelaskan hadits at-Tirmidzi itu, “Lihatlah tapak-tapak (pengaruh) dosa pada hati, jika tapaknya saja seperti itu pada batu, maka bagaimana pula tapaknya pada hati manusia?”

Maka hadits ini adalah hadits shahih dan tsabit (kukuh). Siapa pun yang mau mengikuti nash-nash (petunjuk), niscaya dia mengetahui bahwa dosa-dosa itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seluruhnya, bahkan sampai-sampai berpengaruh terhadap batu dan menghitamkannya, wallahu a’lamu

——————————————————————————
*Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman –hafizhahullah, lahir di Palestina pada tahun 1380 H (1960 M). Beliau merupakah salah seorang dari murid Syaikh al-Albani –rahimahullah, dan kini tinggal di Amman, Yordania …

 

Bandung, 25 Juli 2012

–HENDRA WIBAWA IBN TATO WANGSA WIDJAJA—