Helai-Helai Awal Pitawat Lelaki Baghdad …

helai awal-

Setelah membaca pitawat lelaki Baghdad ini, saya semakin kagum kepada para ikhwah yang begitu bersemangat terhadap hadits, menimba ilmu tentang hadits, dan turut menghidupkan sunnah-sunnah yang telah mati di kalangan manusia. Jika pun tak bertemu dengan para ikhwah itu, saya bersyukur bisa meraup ilmu dari tulisan-tulisan mereka … –semoga Allah menjaga mereka …

*

**

 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

Al-Jami’ li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami’

Al-Khathib al-Baghdadi

 

قال الخطيب البغدادي –رحمه الله- في فاتحة كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع): ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها، وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان، ينتسبون إلى الحديث، ويعدّون أنفسهم من أهله، المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدّعون، وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون، يرى الواحد منهم -إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء، واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر- أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولـمَّا يجهد نفسه ويتعبها في طلابه، ولا لحقته مشقّة الحفظ لصنوفه وأبوابه.

 

Al-Khathib al-Baghdadi –rahimahullah– berkata di permulaan kitab al-Jami’ li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami’, “Dan pada tiap-tiap ilmu itu ada thariqah yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mendalaminya. Perangkat-perangkat (untuk menggapainya) merupakan hal yang wajib mereka lengkapi agar dengannya mereka bisa mengambil (ilmu yang dimaksud) dan juga menerapkannya.Sungguh telah kulihat manusia pada zaman ini, mereka menisbatkan diri kepada hadits dan menganggap diri mereka sebagai ahli hadits yang mengkhususkan dalam penyimakan dan penukilan, namun sebenarnya merupakan manusia yang paling jauh dari anggapan mereka sendiri, juga paling sedikit makrifatnya terhadap apa yang mereka nisbatkan kepada diri mereka. Seseorang di antara mereka –dengan hanya menulis sejumlah kecil saja dari bagian-bagian hadits serta bersibuk-sibuk mendengarkan hadits pada sebagian kecil saja dari waktu- telah memandang bahwa dirinya ahli hadits secara mutlak, padahal belum lagi dia mempersungguhi diri dan berlelah-lelah menuntutnya, tidak pula dia mau berpayah-payah menghafal klasifikasi dan bab-babnya.”

 

وقال –رحمه الله: كما نا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ إملاء بنيسابوري، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن زياد: أنا محمد بن إسحاق الثقفي، نا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حضرت المأمون بالمصيصة، فقام إليه رجل بيده محبرة، فقال: يا أمير المؤمنين! صاحب حديث منقطع به. قال: فوقف المأمون، فقال له: إيش تحفظ في باب كذا وكذا؟ قال: فسكت الرجل، فقال المأمون: نا ابن علية عن فلان عن فلان عن فلان، وحدثنا حجاج الأعور عن ابن جريج كذا … حتى عدّ فيه كذا حديثاً. ثم قال: إيش تحفظ في باب كذا؟ قال: فسكت، فسرد فيه كذا حديثاً. ثم قال: أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام يقول: أنا صاحب حديث!! أعطوه ثلاثة دراهم.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Sebagaimana telah menceritakan kepada kami Abu Hazim, ‘Umar bin Ahmad bin Ibrahim al-‘Abdawi, al-Hafizh yang meng-imla’ di Naisabur: telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad, ‘Abdullah bin Muhammad bin Ziyad: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq ats-Tsaqafi: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Sahl bin ‘Asakir, dia berkata:

Aku ada bersama al-Ma’mun di kota al-Mishshishah, lalu berdirilah ke hadapan al-Makmun seorang lelaki sambil memegang wadah tinta. Lelaki itu berkata, “Wahai Amir al-Mu’minin, ahli hadits (maksudnya dirinya -pent) kehabisan tinta.” Maka berdirilah al-Ma’mun, lalu berkata kepada lelaki itu, “Apa yang kau hafal dari bab anu dan anu?” Lelaki itu terdiam, lalu al-Ma’mun berkata, “Telah berkabar kepada kami Ibn ‘Ulayyah dari Fulan dari Fulan dari Fulan, dan telah menceritakan kepada kami Hajjaj al-A’war dari Ibn Juraij demikian …,” hingga al-Ma’mun menyebutkan sekian hadits, lalu berkata lagi, “Apa yang kau hafal dari bab anu?” Lelaki itu terdiam. Al-Ma’mum menyebutkan lagi sekian hadits, lalu berkata, “Seseorang dari kalangan mereka yang baru selama tiga hari saja mencari hadits (begitu lancang) mengatakan: aku ahli hadits!? Berikan tiga dirham kepadanya.”

 

وقال -رحمه الله: نا أبو طالب يحيى بن علي الطيب الدسكري لفظا بحلوان، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن المقرئ بأصبهان، نا غسان بن رضوان بن شعيب أبو الحسن البزاز، ببغداد، نا أحمد بن العباس النسائي، قال: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث، يقال: إنه صاحب حديث؟ قال: لا، قلت له: عنده مائتا ألف حديث، يقال: إنه صاحب حديث؟ قال: لا، قلت له: ثلاثمائة ألف حديث؟ فقال بيده كذا، يروح يمنة ويسرة، وأومأ غسان بيده كذا وكذا، يقلبها.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Telah menceritakan kepada kami Abu Thalib Yahya bin ‘Ali ath-Thayyib di Hulwan: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim bin ‘Ali bin al-Muqri’ di Asbahan: telah mengabarkan kepada kami Ghassan bin Ridhwan bin Syu’aib Abu al-Hasan al-Bazzaz di Baghdad: telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin al-‘Abbas an-Nasa-i, dia berkata:

Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang seseorang yang hafal seratus ribu hadits, (apakah) boleh dikatakan bahwa dia ahli hadits? Imam Ahmad menjawab, “Tidak.” Aku berkata lagi, “Dia hafal seratus ribu hadits, (apakah) boleh dikatakan dia ahli hadits?” Imam Ahmad menjawab, “Tidak.” Aku bertanya lagi, “Kalau tiga ratus ribu hadits?” Imam Ahmad berisyarat dengan tangannya demikian –mengibas ke kanan dan ke kiri. Ghassan pun berisyarat dengan tangannya demikian dan demikian, bolak-balik.

 

وقال -رحمه الله: حدثني محمد بن أحمد بن علي الدقاق، نا أحمد بن إسحاق النهاوندي، بالبصرة، نا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، نا الحسن بن عثمان التستري، نا أبو زرعة الرازي، قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة، يقول: من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء، لم يعد صاحب حديث.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin ‘Ali ad-Daqqaq: telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Ishaq an-Nahawandi di Bashrah: telah mengabarkan kepada kami al-Hasan bin ‘Abd ar-Rahman bin Khallad: telah mengabarkan kepada kami al-Hasan bin ‘Utsman at-Tustari: telah mengabarkan kepadaku Abu Zur’ah ar-Razi, dia berkata:

Aku mendengar Abu Bakr bin Abi Syaibah berkata, “Siapa yang belum menulis dua puluh ribu hadits secara imla’, tidaklah dia terhitung sebagai ahli hadits.”

 

 وقال –رحمه الله: وهم –مع قلّة كتبهم له وعدم معرفتهم به- أعظم الناس كبرا، واشد الخلق تيها وعجبا، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين، ويعنفون على المتعلمين، خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضد الواجب مما يلزمهم ان يفعلوه.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan, “Dan mereka –dengan sedikitnya hal yang mereka tulis tentang hadits, juga tiadanya makrifat terhadap hadits- merupakan sesombong-sombong manusia, secongkak-congkak manusia dan seangkuh-angkuh manusia. Mereka tidak menjaga kehormatan guru dan tidak pula menanamkan kewajiban tanggung jawab kepada pelajar hadits. Mereka pandir (perihal hakikat) para perawi dan bersikap kasar terhadap para pelajar. (Sikap mereka itu) bertolak belakang dengan tuntutan ilmu yang mereka dengar, juga berbanding terbalik dengan kewajiban yang seharusnya mereka perbuat.”

 

وقال –رحمه الله: وقد وصف أمثالهم بعض السلف فيما أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين ابن علي بن محمد الصيمري، نا علي بن الحسن الرازي، نا محمد بن الحسين الزعفراني، نا أحمد بن زهير، أنا محمد بن سلام الجمحي، قال: قال عمرو بن الحارث:

ما رأيت علما أشرف، ولا أهلا أسخف من أصحاب الحديث. [١]

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Sebagian kaum salaf telah memerikan permisalan orang-orang semacam mereka melalui pengabaran yang sampai kepadaku dari al-Qadhi Abu ‘Abdillah al-Husain ibn ‘Ali bin Muhammad ash-Shaimari: telah mengabarkan kepada kami ‘Ali bin al-Hasan ar-Razi: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Husain az-Za’farani: telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Zuhair: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salam al-Jumahi, dia berkata: ‘Amar bin al-Harits berkata, “Aku tidak melihat ilmu yang lebih mulia daripada hadits dan tidak pula (kulihat) kaum yang lebih lemah daripada ahli hadits.” [1]

 

وقال –رحمه الله: وحدثني أبو القاسم الأزهري، أنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى، أنا علي بن الحسين الأصبهاني، نا محمد بن خلف وكيع، حدثني محمد بن إسماعيل بن يعقوب، قال: حدثني محمد بن سلام، قال: سمعت حماد بن سلمة، يقول: لا ترى صناعة أشرف، ولا قوما أسخف من الحديث وأصحابه. [۲]

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Dan telah menceritakan kepada kami Abu al-Qasim al-Azhari: telah mengabarkan kepada kami ‘Ubaidullah bin ‘Utsman bin Yahya: telah mengabarkan kepada kami ‘Ali bin al-Husain al-Ashbahani: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Khalaf -Waki’: telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Isma’il bin Ya’qub, dia berkata: telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam, dia berkata: aku mendengar Hammad bin Salamah berkata, “Takkan kau lihat ilmu yang lebih mulia daripada hadits dan tidak akan pula kau lihat kaum yang lebih lemah daripada ahli hadits.”[2]

 

[1] & [2] Pen-tahqiq kitab ini, yakni Syaikh Mahmud Thahhan mengatakan:

 

هذا القول من عمرو بن الحارث، والقول الذي بعده لحماد بن سلمة، لا يقصدان به الإستخفاف بأصحاب الحديث وأهله وإنما يقصدان به -كما قال الخطيب في صدر هذين الأثرين- الجهلة من كتبة الحديث الذين ليس لهم من الحديث وعلومه إلا رسمه وكتابته في الكراريس والأجزاء، بدون العناية بمعانيه وأحكامه بالإضافة إلى الكبر والعجب الذي يتصفون به

 

Ucapan ‘Amr bin al-Harits ini, juga ucapan setelahnya dari Hammad bin Salamah, bukanlah bermaksud meremehkan (memandang rendah) ahli hadits. Akan tetapi maksud kedua ucapan tersebut hanyalah –sebagaimana kata al-Khathib al-Baghdadi sebelum menyebutkan kedua atsar ini- (yaitu tentang) penuntut ilmu hadits yang tak memiliki kepedulian terhadap para penulis hadits, yakni tidak ada pada diri mereka hadits dan ilmunya kecuali sekadar catatan dan tulisan di atas buku dan helai-helainya tanpa menaruh perhatian terhadap kandungan dan hukum-hukumnya, ditambah lagi adanya sikap takabur dan sombong pada diri mereka.

 

Begitu juga menurut muhaqqiq Syaikh Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib:

 

… فإنما ألئك الذين كانو يطلبون الحديث للاستكثار من طرقه دون العمل به، ويطلبونه للمفاخرة في المجالس، ونحو ذلك …

 

… hanyalah (yang dimaksud itu) mereka yang mencari hadits untuk berbanyak-banyak jalan-jalan riwayat tanpa beramal dengannya, mencari dengan tujuan berbangga diri di majelis ilmu, dan yang semacam itu …

 

وقال –رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدباً، واشدّ الخلق تواضعاً، وأعظمهم نزاهة وتديناً، وأقلهم طيشاً وغضباً، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين، ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أرذلها وأدونها.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan, “Dan para penuntut ilmu hadits itu haruslah menjadi manusia dengan sebaik-baik adab (berakhlak mulia), menjadi manusia yang paling tawadhu’ (rendah hati), yang paling membersihkan diri dari keburukan dan paling agamis, paling jauh dari sikap gegabah dan paling sedikit marah, dikarenakan mereka senantiasa mengulang-ulang pendengaran mereka terhadap kabar-kabar yang memuat tentang kemuliaan akhlak Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dan budi pekertinya, (juga mendengar) perjalanan kaum salaf yang mulia dari kalangan ahli bait dan para shahabat beliau, jalan-jalan para ahli hadits, dan perbuatan luhur orang-orang terdahulu, lalu mereka berpegang kepada hal itu dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya seraya menjauh dari kerendahan perangai dan kehinaan perilaku.”

 

وقال –رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ، بأصبهان، نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن خربان، قال: سمعت أحمد بن علي بن الجارود، يقول: سمعت محمد بن عيسى الزجاج، يقول: سمعت أبا عاصم، يقول: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu’aim Ahmad bin ‘Abdillah bin Ahmad bin Ishaq al-Hafizh di Ashbahan: telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad ‘Abdullah bin Muhammad bin Ja’far bin Khurban, dia berkata: aku mendengar Ahmad bin ‘Ali bin al-Jarud berkata: aku mendengar Muhammad bin ‘Isa az-Zajjaj berkata: aku mendengar Abu ‘Ashim berkata, “Siapa yang mencari hadits, sungguh dia mencari setinggi-tingginya urusan dunia, maka semestinyalah dia menjadi sebaik-baik manusia.”

 

وقال –رحمه الله: أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي، نا محمد بن عبد الله الضبي، بنيسابور، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، نا محمد بن سعيد الرازي، نا محمد بن عبد الله المزني، بعين زربة، نا معن بن عيسى، نا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، قال: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Telah mengabarkan kepadaku Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin ‘Abd al-Wahid al-Marwarudzi: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah adh-Dhabbi di Naisabur: telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ali al-Husain bin ‘Ali al-Hafizh: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa’id ar-Razi: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah al-Muzani di ‘Ain Zirbah: telah menceritakan kepada kami Ma’n bin ‘Isa: telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas, dari Ibn Syihab, dia berkata, “Sesungguhnya ilmu hadits ini merupakan pengajaran Allah yang dengannya Allah mendidik nabi-Nya –shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan dengannya pula Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- mendidik umatnya. Ilmu hadits ini merupakan amanah Allah kepada rasul-Nya untuk disampaikan sebagaimana telah disampaikan kepada beliau. Maka barang siapa yang mendengar ilmu ini, hendaklah dia menjadikan ilmu itu (pemandu) di depannya sebagai hujjah di antara dirinya dengan Allah ‘Azza wa Jalla.”

 

وقال –رحمه الله: أخبرني أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، نا جعفر بن محمد بن الأزهر، نا المفضل بن غسان الغلابي، حدثني أبي أو ابن مسعر، عن سفيان بن عيينة، أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم “هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Telah mengabarkan kepadaku Abu Muhammad ‘Abdullah bin Yahya bin ‘Abd al-Jabbar as-Sukkari: telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr Muhammad bin ‘Abdillah bin Ibrahim asy-Syafi’i: telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Muhammad bin Azhar: telah menceritakan kepada kami al-Mufadhdhal bin Ghassan al-Ghalabi: telah menceritakan kepadaku ayahku atau Ibn Mis’ar, dari Sufyan bin ‘Uyainah bahwasanya dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- adalah al-mizan al-akbar (tolok ukur yang agung) yang dengannya segala sesuatu diperbandingkan, baik dengan akhlaknya, dengan sejarah perjalanannya, maupun dengan petunjuknya. Apa yang bersesuaian dengannya, itulah yang haq, sedangkan yang menyelisihinya, itulah kebatilan.”

 

وقال –رحمه الله: وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته واستعماله، من الأخذ بالخلائق الزكية، والسلوك للطرائق الرضية، في السماع والحمل والأداء والنقل، وسنن الحديث ورسومه، وتسمية أنواعه وعلومه، على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا، ليتبعوا في ذلك دليلهم، ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم، ونسأل الله المعونة على ما يرضى، والعصمة من اتباع الباطل والهوى.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan, “Dan aku akan menyebutkan di dalam kitabku ini -dengan kehendak Allah- apa yang dibutuhkan oleh para penukil hadits dan para pembawanya agar mengetahui dan mengamalkannya, tentang mengambil akhlak-akhlak yang baik dan perilaku menuju jalan-jalan yang diridai, dalam hal menyimak, membawa, menyampaikan, dan menukil, juga tentang sunnah-sunnah (yang terkandung) dalam hadits dan penjelasannya, tentang menamai jenis-jenisnya dan ilmu-ilmunya, atas apa yang orang-orang selepas kita menghafalnya dari para imam dari kalangan guru-guru kita dan para pendahulu kita agar dalam hal itu mereka mengikuti dalil-dalil para salaf dan menempuh –dengan taufiq Allah- jalan mereka. Dan kami memohon pertolongan Allah terhadap hal yang diridai, juga memohon penjagaan dari mengikuti kebatilan dan hawa nafsu.

 

وقال –رحمه الله: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي، أنا الحسين بن إدريس، نا ابن عمار، نا المعافى، عن مالك بن أنس، قال :قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال : وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم [٣] وحاله.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib al-Khuwarizmi: telah mengabarkan kepada kami Abu al-Fadhl Muhammad bin ‘Abdillah bin Khamirawaih al-Harawi: telah mengabarkan kepada kami al-Husain bin Idris: telah menceritakan kepada kami Ibn ‘Ammar: telah menceritakan kepada kami al-Mu’afi, dari Malik bin Anas, dia berkata: Ibn Sirin berkata, “Mereka belajar budi pekerti sebagaimana mereka mempelajari ilmu.” Malik bin Anas juga berkata, “Dan Ibn Sirin mengutus seseorang sehingga dia melihat bagaimana budi pekerti al-Qasim [3] dan perihalnya.”

 

[3] Kata Mahmud Thahhan:

 

القاسم: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة، وهو من أكابر التابعين الفضلاء العلماء.

 

Al-Qasim yang dimaksud adalah al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr ash-Shadiq, salah seorang dari ahli fiqh yang tujuh, dan dia termasuk kalangan tabi’in besar, utama dan ulama.

 

وقال –رحمه الله: أخبرني عبد الله بن يحيى السكري، أنا محمد بن عبد الله الشافعي، نا جعفر بن محمد بن الأزهر، نا ابن الغلابي، نا أبي، نا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: قال لي أبي: يا بني ايت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب لك من كثير من الحديث.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah bin Yahya as-Sukkari: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah asy-Syafi’i: telah menceritakan kepadaku Ja’far bin Muhammad bin al-Azhar: telah menceritakan kepada kami Ibn Ghalabi: telah menceritakan kepadaku ayahku: telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Habib bin asy-Syahid, dia berkata: ayahku berkata kepadaku, “Wahai anakku, datangilah fuqaha dan ulama dan belajarlah kau dari mereka. Ambillah budi pekerti, perangai, dan petunjuk mereka. Sungguh hal itu bagimu lebih kusukai daripada berbanyak-banyak hadits.”

 

وقال –رحمه الله: نا الحسن بن أبي بكر نا أبو جعفر أحمد بن يعقوب الأصبهاني، إملاء، نا عبد الله بن صالح البخاري، نا إبراهيم بن سعيد، نا أبو ثوبة، عن ابن المبارك، قال: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Abi Bakr: telah menceritakan kepada kami Abu Ja’far Ahmad bin Ya’qub al-Ashbahani secara imla’: telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Shalih al-Bukhari: telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’id: telah menceritakan kepada kami Abu Tsaubah, dari Ibn al-Mubarak, dia berkata: Makhlad bin al-Husain berkata kepadaku, “Kita lebih butuh kepada budi pekerti daripada berbanyak-banyak hadits.”

 

وقال –رحمه الله: أنا محمد بن أحمد بن يعقوب، أنا محمد بن نعيم الضبي، قال: سمعت أبا زكريا العنبري، يقول: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. وإنما شبهت العلم بالنار لما روينا عن سفيان بن عيينة، أنه قال: ما وجدت للعلم شبها إلا النار، نقتبس منها ولا ينتقص عنها.

 

Beliau –rahimahullah– melanjutkan:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Ya’qub: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Nu’aim adh-Dhabbi, dia berkata: aku mendengar Abu Zakariya al-‘Anbari mengatakan, “Ilmu tanpa disertai budi pekerti tak ubahnya api tanpa kayu bakar, sedangkan budi pekerti tanpa ilmu, tak ubahnya seperti ruh tanpa jasad. Dan aku hanyalah menyerupakan ilmu dengan api berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari Sufyan bin ‘Uyainah, bahwasanya dia mengatakan: Aku tak mendapati perumpamaan bagi ilmu selain api, kami mengambil sebagian api darinya namun tak ada yang berkurang darinya.”

 

Bandung, 23 Mei 2013

–HENDRA WIBAWA IBN TATO WANGSA WIDJAJA–

14 comments on “Helai-Helai Awal Pitawat Lelaki Baghdad …

 1. jaraway says:

  paling sedikit marah… aaaaakkk.. *jleb banget ituuuuu
  huhuhu
  aaaih.. adab ya..
  baru kemarin ahad dapet kajian adab.. huhuhuhu
  emang pol bikin jeb2an..

 2. jampang says:

  akhlaq…. budi pekerti… sepertinya makin berkurang meski ilmunya banyak bertambah…. xixixixixixi

 3. Novi Kurnia says:

  minimal dua puluh ribu hadis? wow, standar di atas langit.

  kalau di indo ada tidak ya sekolah yg mengajari murid untuk belajar akhlak guru sebelum ilmu gurunya? kok pernah liatnya cuma di film, di perguruan kung fu master.

 4. thetrueideas says:

  😦 *ngiri.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s