Tentang ‘Umar dan Kedurhakaan Seorang Ayah kepada Anaknya …

kedurhakaan ayah

Kisah berikut tidaklah memiliki asal dan sumber periwayatan, namun banyak tersebar dan disandarkan kepada ‘Umar bin al-Khaththab –radhiyallahu ‘anhu– tanpa sanad sama sekali …

Abu Laits as-Samarqandi berkata di kitab Tanbih al-Ghafilin sebagai berikut:

وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إليه بابنه فقال: إن ابني هذا يعقِي.

فقال عمر رضي الله عنه للابن: أما تخاف الله في عقوق والدك، فإن من حقّ الوالد كذا، ومن حقّ الوالد كذا، فقال الابن: يا أمير المُؤمنين :أما للابن على والده حقّ؟ قال: نعم حقّه عليه أن يستنجب أمه.

يعني لا يتزوّج امرأة دنيئة لكيلا يكون للابن تعيير بها. قال: وحسن اسمه ويعلّمه الكتاب. فقال الابن، فوالله ما يكون للابن تعيير بها. فقال الابن، فوالله ما استنجب أمّي، وما هي إلّا سنديّة اشتراها بأربع مائة درهم، ولا حسّن اسمي. سمّاني جُعلا ذكر الْخفّاش. ولا علّمني من كتاب الله آية واحدة. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى الأب وقال: تقول ابني يعقّني! فقد عققته قبل أن يعقّك

Diriwayatkan dari ‘Umar –radhiyallhu ‘anhu– bahwa seorang lelaki datang kepadanya bersama anaknya.

Lelaki itu berkata, “Sesungguhnya anakku ini telah mendurhakaiku.”

‘Umar –radhiyallahu ‘anhu– berkata kepada anak dari lelaki itu, “Tidakkah kau merasa takut kepada Allah atas kedurhakaanmu kepada ayahmu? Sesungguhnya seorang ayah itu memiliki hak ini dan itu dari anaknya.”

Si anak berkata, “Wahai Amir al-Mu’minin, apakah seorang anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh ayahnya?”

‘Umar –radhiyallhu ‘anhu– berkata, “Tentu saja. Hak anak dari ayahnya adalah dipilihkan bakal ibu yang mulia baginya, yakni janganlah si ayah itu menikahi perempuan yang buruk perangai dan agamanya supaya tidak menjadi cela bagi anaknya. Si anak juga memiliki hak untuk dinamai dengan nama yang baik serta diajarkan pula al-Quran.”

Si anak berkata, “Demi Allah, tak seharusnya menjadikan cela bagi anak. Demi Allah, tidaklah ayah memilihkanku ibu yang mulia. Ibuku hanyalah seorang budak Sindiyah yang dibelinya seharga empat ratus dirham. Tidak pula ayahku menamaiku dengan nama yang baik. Ayah telah menamaiku dengan nama Ju’lan, yakni al-khuffasy (kelelawar). Ayahku juga tidak mengajarkan satu ayat pun dari al-Quran kepadaku.”

Maka ‘Umar –radhiyallahu ‘anhu– pun berpaling kepada si ayah seraya mengatakan, “Kaubilang anakmu durhaka kepadamu, padahal sungguh kau telah lebih dulu mendurhakai anakmu sebelum dia mendurhakaimu!” –SELESAI-

Ada juga yang membawakan kisah ini dengan memberikan pengertian bahwa Ju’lan adalah khunfusa’:

وقد سماني جُعلاً أي خنفساء

Si anak berkata, “Dia telah menamaiku dengan nama Ju’lan,” yakni khunfusa’ (kumbang) …

Dan yang pasti, kisah tak bersanad ini tidak ada asalnya sehingga tidaklah benar jika kisah ini disandarkan kepada ‘Umar bin al-Khaththab –radhiyallahu ‘anhu

Entah mengapa banyak sekali kisah -yang tak memiliki validitas- disandarkan kepada shahabat mulia ‘Umar bin al-Khaththab –radhiyallahu ‘anhu

Bandung, 20 Juni 2014

–HENDRA WIBAWA IBN TATO WANGSA WIDJAJA–

Tentang Kalam Allah kepada Musa dan Ramadhan untuk Umat Ini …

kalam musa dan ramadhan

Hadits berikut tidak mempunyai asal dan sumber periwayatan. Tidak berasal dari Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak berasal dari shahabat, dan tidak pula berasal dari tabi’in dan pengikutnya …

 

روي أن موسى عليه السلام قال: ربي هل أكرمت أحد مثل ما اكرمتني حيثأسمعتني كلامك. فقال الله تعالى: ياموسى إني أصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي فخذما آتيتك وكن من الشاكرين. فقال: ياربي هل أكرمت أحد بمثل ما أكرمتني به أسمعتنيكلامك. فقال الله تعالى: يا موسى إن لي عبادا اخرجهم في آخر الزمان أكرمهم بشهررمضان وأنا أقرب إليهم منك. فإني كلمتك وبيني وبينك سبعون ألف حجابا فإذا صامت أمةمحمد شهر رمضان وابيضت شفاههم وأصفرت ألوانهم أرفع تلك الحجب وقت إفطارهم. يا موسىطوبى لمن عطش كبده وجاع بطنه في رمضان فإني لا أجازيه من دون لقائي وخلوف أفواههمعندي اطيب من ريح المسك ومن صام يوما من رمضان أستوجب عندي مالا عين رأت ولا أذنسمعت ولا خطر على قلب بشر. قال موسى: ياربي اكرمني بشهر رمضان مثل ما ما اكرمت أمةمحمد صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: هو لأمة محمد خاصة

 

Musa ‘alaihi as-salam berkata, “Wahai Rabbku, apakah Kau memuliakan seseorang sebagaimana Kau muliakan diriku dengan memperdengarkan perkataan-Mu (secara langsung) kepadaku?”

Allah ta’ala berkata, “Wahai Musa, sesungguhnya Aku telah memilihmu dari manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalah-Ku dan juga untuk berbicara langsung dengan-Ku, maka berpegangteguhlah kepada apa yang Kuberikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Musa ‘alaihi as-salam berkata, “Wahai Rabbku, apakah Kau memuliakan seseorang sebagaimana Kau muliakan diriku dengan memperdengarkan perkataan-Mu (secara langsung) kepadaku?”

Allah ta’ala berkata, “Wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba yang kukeluarkan pada akhir zaman. Aku memuliakan mereka dengan bulan Ramadhan, dan Aku lebih dekat kepada mereka daripada kedekatan-Ku kepadamu. Sesungguhnya Aku (memang) berbicara (secara langsung) kepadamu namun di antara Aku denganmu terdapat tujuh puluh ribu tabir penghalang, sementara apabila umat Muhammad melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan hingga putih bibir-bibir mereka dan pucat pula rona-rona mereka, niscaya kuangkat tabir-tabir penghalang (di antara Aku dengan mereka) pada saat mereka berbuka puasa. Wahai Musa, beruntunglah orang yang merasakan dahaga dan lapar pada bulan Ramadhan karena sungguh balasan-Ku kepadanya adalah pertemuan dengan-Ku. Bau mulut-mulut mereka lebih wangi bagi-Ku daripada aroma kesturi. Siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Ramadhan, wajib baginya balasan berupa hal yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah juga terlintas dalam benak manusia.”

Musa ‘alaihi as-salam berkata, “Wahai Rabb-ku, muliakanlah aku dengan bulan Ramadhan seperti dimuliakannya umat Muhammad –shalawatullah wa salamuhu ‘alaih.”

Allah ta’ala berkata, “Itu hanya untuk umat Muhammad saja.” –SELESAI-

 

Hadits yang tidak ada asal-usulnya ini barangkali hanya terdapat di kitab Ruh al-Bayan karya Isma’il Haqqi al-Khalwati al-Hanafi dan kitab Durrah an-Nashihin karya ‘Utsman bin Hasan al-Khubari …

 

Bandung,19 Juni 2014

–HENDRA WIBAWA IBN TATO WANGSA WIDJAJA–