Benarkah Ini yang Menyebabkan Imam al-Bukhari Menghimpun Kitab Shahih?

Untitled

Ibn Hajar al-‘Asqalani –rahimahullah– berkata di mukadimah Shahih al-Bukhari (Hadyu as-Sari):

 أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي أخبرنا يوسف بن يعقوب أخبرنا أبو اليمن الكندي أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم سمعت خلف بن محمد البخاري بها يقول سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح

Telah mengabarkan kepadaku Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Umar al-Lu’lu-I, dari al-Hafizh Abu al-Hajjaj al-Mizzi, telah berkabar kepada kami Yusuf bin Ya’qub, telah berkabar kepada kami Abu al-Yaman al-Kindi, telah berkabar kepada kami Abu Manshur al-Qazzaz, telah berkabar kepada kami al-Hafizh Abu Bakr al-Khathib (Imam al-Khathib al-Baghdadi), telah berkabar kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Ya’qub, telah berkabar kepada kami Muhammad bin Nu’aim: aku mendengar Khalaf bin Muhammad al-Bukhari mengatakan: Aku mendengar Ibrahim bin Ma’qil an-Nasfi berkata: Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il (Imam al-Bukhari) berkata:

Kami sedang duduk di dekat Ishaq bin Rahawaih, lali ia berkata (kepada kami), “Seandainya saja kalian menghimpun sebuah kitab yang ringkas yang memuat hadits yang sahih saja dari Sunnah Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Maka ucapan itu bersemayam di hatiku, lalu aku mulai menghimpun kitab al-Jami’ ash-Shahih (Shahih al-Bukhari) … -SELESAI …

Riwayat yang dikemukakan oleh Ibn Hajar itu berasal dari Imam al-Khathib al-Baghdadi dengan sanadnya yang melalui perawi Khalaf bin Muhammad al-Bukhari. Sementara Khalaf bin Muhammad al-Bukhari itu merupakan perawi yang sangat lemah. Selanjutnya –di bawah ini- saya nukilkan penjelasan mengenai ketidaksahihan riwayat ini dan juga dua riwayat lainnya mengenai Imam al-Bukhari:

*

**

Tiga Kabar yang Masyhur tentang Imam al-Bukhari tetapi Tidak Sahih …

sumber: http://alkulify.blogspot.co.id/2013/11/blog-post_5964.html

Syaikh Abu Ja’far ‘Abdullah bin Fahd al-Khulifi berkata:

فهنا ثلاثة أخبار مشهورة في ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري – رحمه الله – لا تثبت

أولها : الخبر الذي فيه سبب تصنيفه للصحيح

ثانيها : خبر ذهاب بصره ورؤية أمه لنبي الله إبراهيم في المنام

ثالثها : ثناء الخفاف عليه وتفضيله له على أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوية

Ada tiga riwayat yang sangat masyhur dalam biografi Imam Muhammad bin Isma’il al-Bukhari –rahimahullah– yang tidak sahih …

PERTAMA: riwayat tentang hal yang menyebabkan Imam al-Bukhari menulis kitab Shahih-nya …

KEDUA: riwayat yang menyebutkan bahwa Imam al-Bukhari kehilangan penglihatannya –di waktu kecil, dan ibunya bermimpi melihat Nabi Ibrahim (yang mengabarkan tentang kesembuhan penglihatan Imam al-Bukhari) …

KETIGA: pujian Abu ‘Amr al-Khaffaf terhadap al-Bukhari, dan bahwa Imam al-Bukhari lebih utama dibandingkan Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih …

قال الخطيب في تاريخ بغداد (2/9) أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يقول :

كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه و سلم فوقع ذلك في قلبي فاخذت في جمع هذا الكتاب يعنى كتاب الجامع .

(UNTUK RIWAYAT PERTAMA) Imam al-Khathib berkata di kitab Tarikh Baghdad (2/9):

Telah berkabar kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Ya’qub, ia berkata: telah bertutur kepadaku Muhammad bin Nu’aim adh-Dhabi, ia berkata: Aku mendengar Khalaf bin Muhammad bin Isma’il al-Bukhari berkata: Aku mendengar Ibrahim bin Ma’qil an-Nasfi berkata: Aku mendengar Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il berkata:

Aku sedang duduk di dekat Ishaq bin Rahawaih, lalu sebagian di antara sahabat-shabat kami berkata, “Seandainya saja kalian menghimpun sebuah kitab yang ringkas mengenai sunnah-sunnah Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Maka ucapan itu pun bersemayam di hatiku, lalu aku mulai menghimpun kitab ini –yakni kitab Shahih al-Bukhari

وقال أيضاً (2/10) : نبأنا على بن محمد بن الحسين الفقيه قال نبأنا خلف بن محمد بن الخيام قال سمعت أبا محمد المؤذن عبد الله بن محمد بن إسحاق السمسار يقول سمعت شيخى يقول : ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو لكثرة دعائك قال فأصبح وقد رد الله عليه بصره .

(UNTUK RIWAYAT KEDUA) Imam al-Khathib berkata di kitab Tarikh Baghdad (2/10):

Telah bertutur kepada kami ‘Ali bin Muhammad bin al-Husain al-Faqih, ia berkata: telah bertutur kepada kami Khalaf bin Muhammad bin al-Khayyam, ia berkata: Aku mendengar Abu Muhammad al-Mu-adzdzin ‘Abdullah bin Muhammad bin Ishaq as-Samsar berkata: Aku mendengar guruku berkata:

Muhammad bin Isma’il (Imam al-Bukhari) kehilangan kedua penglihatannya pada waktu kecil, lalu ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim al-Khalil –‘alaihi as-salam- yang berkata kepadanya, “Wahai Nyonya, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu lantaran begitu banyaknya kau menangis atau begitu banyaknya kau berdoa -untuk kesembuhan anakmu.” Maka pada pagi harinya, Allah benar-benar telah memulihkan penglihatan Imam al-Bukhari kecil …

وقال أيضاً (2/27) : أخبرني الحسن بن محمد الأشقر قال أنبأنا محمد بن أبي بكر قال أنبأنا خلف بن محمد قال سمعت أبا عمرو احمد بن نصر الخفاف يقول : محمد بن إسماعيل اعلم في الحديث من إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغيره بعشرين درجة قال أبو عمرو الخفاف ومن قال في محمد بن إسماعيل شيئا فمني عليه ألف لعنة .

(UNTUK RIWAYAT KETIGA) Imam al-Khathib berkata di kitab Tarikh Baghdad (2/27):

Telah berkabar kepadaku al-Hasan bin Muhammad al-Asyqar, ia berkata: telah bertutur kepada kami Muhammad bin Abi Bakr, ia berkata: telah bertutur kepada kami Khalaf bin Muhammad, ia berkata:

Aku mendengar Abu ‘Amr Ahmad bin Nashr al-Khaffaf berkata, “Muhammad bin Isma’il (Imam al-Bukhari) jauh lebih ‘alim hingga dua puluh tingkat dalam bidang hadits dibandingkan dengan Ishaq bin Rahawaih dan Ahmad bin Hanbal.” Dan Abu ‘Amr al-Khaffaf juga berkata, “Siapa yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang Muhammad bin Isma’il, maka dariku terhadapnya seribu laknat.”

أقول : وعلة هذه الأخبار الثلاثة واحدة ، وهي أنها من رواية خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام البخاري

قال الخليلي في الإرشاد ( ترجمة رقم 901) :” أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري كان له حفظ ومعرفة وهو ضعيف جدا روى في الأبواب تراجم لا يتابع عليها وكذلك متونا لا تعرف. سمعت ابن ابي زرعة والحاكم ابا عبد الله الحافظين يقولان كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدته وإنما كتبنا عنه للاعتبار

حدثني محمد بن عبد الله الحاكم اخبرنا خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا ابو هارون سهل بن شاذويه حدثنا نصر بن الحسين أخبرنا غنجار حدثنا عبيد الله العتكي ابو منيب المروزي عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المواقعة قبل الملاعبة

سمعت الحاكم بعقب هذا الحديث يقول :  خذل خلف بهذا وبغيره “

Aku (Abu Ja’far ‘Abdullah bin Fahd al-Khulifi) katakan, yang menjadi ‘illat (penyakit) bagi ketiga riwayat tersebut hanyalah satu, yaitu bahwa riwayat-riwayat tersebut berasal dari periwayatan Khalaf bin Muhammad bin Isma’il al-Khayyam al-Bukhari …

Abu Ya’la al-Khalili berkata di kitab al-Irsyad (pada tarjamah no. 901): Abu Shalih Khlaf bin Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, dulunya punya hafalan dan pengetahuan. Dia seorang yang dha’if jiddan (sangat lemah). Ia meriwayatkan dalam banyak bab-bab biografi tanpa memiliki penyerta, demikian juga periwayatannya akan matan-matan yang tak dikenal. Aku mendengar Ibn Abi Zur’ah dan al-Hakim Abu ‘Abdillah sama berkata –dan mereka adalah dua orang hafizh, “Kami memang banyak menulis riwayat darinya, tetapi kami terbebas dari tanggung jawab atas kelemahannya. Hanyalah kami menulis riwayat darinya sebagai i’tibar saja.” Telah bercerita kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim, telah berkabar kepada kami Khalaf bin Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, telah bercerita kepada kami Abu Harun Sahl bin Syadzawaih, telah bercerita kepada kami Nashr bin al-Husain, telah berkabar kepada kami Ghunjar, telah bercerita kepada kami ‘Ubaidullah al-‘Ataki Abu Munib al-Marwazi, dari Abu az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah –shallalahu ‘alaihi wa sallam- telah melarang untuk bersetubuh sebelum melakukan pemanasan.” Aku mendengar al-Hakim mengomentari hadits ini, “Khalaf tak didukung dengan hadits ini, juga dengan riwayat lainnya.” –SELESAI …

Bandung, 10 Juni 2017

–HENDRA WIBAWA IBN TATO WANGSA WIDJAJA–